Anggota Suruhanjaya

Profesor Dr. Saadiah Binti Mohamad
Profesor Ekonomi
Universiti Teknologi Mara

Profesor Dr Saadiah adalah Profesor Ekonomi di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, Universiti Teknologi MARA (UiTM). Sebelum itu, beliau merupakan Timbalan Dekan (Hubungan Industri dan Masyarakat) di fakulti berkenaan. Profesor Saadiah menerima Ijazah Sarjana Muda (Perancangan Bandar dan Desa) dari Universiti Manchester (UK), Ijazah Sarjana (Ekonomi) dari Universiti Missouri, Amerika Syarikat dan Ph.D (Ekonomi) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan felo pelawat penyelidikan di Pusat Pengajian Islam Oxford, Universiti Oxford pada tahun 2015-2016.

Kajian penyelidikan beliau yang lain termasuk penyiaran di Bank Dunia pada tahun 2001, Bank Negara pada tahun 2007 dan Institut Kewangan Asia pada 2010 - 2011. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 70 kertas akademik dalam bidang ekonomi, kewangan Islam dan sosial. Profesor Saadiah merupakan pengarah pertama Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF-UiTM International Centre. Beliau adalah ahli jawatankuasa eksekutif Persatuan Ekonomi Malaysia selama enam penggal berturut-turut (2004 - 2015) dan setiausaha kehormat kepada persatuan (2014-2015). Profesor Saadiah kini adalah ahli Jawatankuasa Eksekutif Majlis Pendidik Kewangan Islam Antarabangsa.