Anggota Suruhanjaya

Dato' Jagjit Singh A/L Bant Singh
Peguambela & Peguamcara
Jagjit Ariff & Co, Advocates and Solicitors

Dato’ Jagjit adalah rakan pengasas firma guaman Jagjit Ariff & Co. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Undang-Undang dengan Merit (Undang-Undang Komersial dan Korporat - Harta Intelek) dari King’s College, Universiti London. Kepakaran beliau adalah dalam bidang undang-undang, aspek praktikal dan prosedur mengenai harta intelek. Dato‘ Jagjit Singh adalah bekas Hakim dan telah berkhidmat dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Malaysia selama 28 tahun dalam pelbagai jawatan termasuk Peguam Kanan Persekutuan, Timbalan Perbendaharaan Peguamcara, Penasihat Undang-Undang kepada Kementerian Kesihatan, Timbalan Pendakwa Raya dan Penolong Kanan Penggubal Parlimen.

Dato’ Jagjit juga berkhidmat sebagai ahli Pasukan Petugas Hak Cipta, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada tahun 1999 – 2001, Panel Pakar bagi Pusat Keselamatan dan Tindak balas Kecemasan ICT Negara dari 2001 hingga 2003. Beliau juga berkhidmat sebagai penasihat undang-undang kepada Jawatankuasa Pilihan Khas Dewan Rakyat pada Rang Undang-Undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2004 dan Rang Undang-undang Kanun Prosedur Jenayah (Pindaan) 2004. Beliau adalah pengarang ‘The Practical Approach to the Enforcement of Intellectual Property Rights’ dan mengarang bersama ‘Civil Trials Guidebook’.