Anggota Suruhanjaya

Dr. Nor Mazny Binti Abdul Majid
Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar
Kementerian Sumber Manusia

Dr Nor Mazny telah berkhidmat di perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik sejak 1995 selama hampir 24 tahun, ditugaskan dan bertanggungjawab dalam pelbagai jawatan. Pada tahun 1994, Dr Nor Mazny menerima Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LLB) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dan kemudiannya memperoleh Ijazah Sarjana dalam Undang-undang Teknologi Maklumat dari University of Strathclyde, United Kingdom pada tahun 2002. Selepas itu, beliau memperoleh Ijazah Kedoktoran (PhD) dari Universiti, Australia pada tahun 2012.

Dr Nor Mazny memulakan kerjayanya sebagai Penolong Setiausaha di Kementerian Pembangunan Usahawan yang kemudian berpindah ke Kementerian Kewangan. Beliau seterusnya ditugaskan ke Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air sebagai Ketua Penolong Setiausaha Kanan dari 2010 hingga 2011. Beliau kini adalah Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Pembangunan, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri sejak tahun 2015, selepas menjadi Pengarah bahagian yang sama dari 2011.