Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) akan menganjurkan siri jelajah "#bebaskartel dengan Penguatkuasaan Akta Persaingan 2010" selaras dengan penguatkuasaan Akta Persaingan 2010.

Bagi menyambut ulang tahun ke-7 Suruhanjaya Persaingan Malaysia, pada 1 April 2018. Siri jelajah ini merupakan salah satu usaha berterusan untuk mempromosikan dan melindungi proses persaingan untuk memberi manfaat kepada perniaga, pengguna dan ekonomi negara melalui perlaksanaan Akta Persaingan 2010 di Malaysia.

Suruhanjaya juga akan memberi pendedahan kepada peserta mengenai "sistem E-Pembelajaran Program Pematuhan Persaingan untuk PKS semasa sesi jelajah.