Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 JULAI 2021 – Berikutan rintihan masyarakat baru-baru ini mengenai kualiti perkhidmatan, pengenaan caj komisen yang tinggi dan harga makanan dan minuman yang dikenakan oleh syarikat penghantaran makanan di atas platform tertentu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("MyCC") telah dan sedang aktif mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai perkara-perkara berkenaan.

...+more

Pengumuman

JAKARTA, 24 June 2021 - The 9th ASEAN Competition Conference (ACC) will be held from 1-2 December in Hanoi, Viet Nam with the theme “Safeguarding competition - A post pandemic response of ASEAN competition authorities.”

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 28 JUNE 2021 – The MyCC’s office will be closed effectively from 29th of June 2021 until further notice; subject to the announcement made by the government on the continuation of a total lockdown.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 21 JUN 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) menjemput orang ramai serta pihak berkepentingan untuk mengambil bahagian dalam sesi rundingan awam bagi Kajian Semula Pasaran Sektor Pengangkutan di Malaysia.

...+more

Pengumuman

Uzbekistan is still living transition period to shift from centrally planned economy legacy to a full-fledged market economy.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 FEBRUARI 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah membuat keputusan mengenakan denda berjumlah RM10.3 juta ke atas Dagang Net Technologies Sdn Bhd (Dagang Net) kerana telah menyalahgunakan kedudukan dominannya melalui perjanjian secara eksklusif.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 9 FEBRUARY 2021 – Following successful placements of competition law officials in various competition authorities, the Japan International Cooperation Agency (“JICA”) has now placed a senior competition law official within the Malaysia Competition Commission (“MyCC”).

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.