2019

Tawaran Sebut Harga adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang seperti di bawah:-

No.Rujukan Tajuk Kod Bidang Tarikh Tutup Syarat Utama Sebutharga

Sebut Harga MyCC (S) Bil.1/2019

Sebut Harga Membekalkan Perkhidmatan Rekabentuk & Percetakan Buku Laporan Tahunan 2018 Bagi Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Media Cetak (222002) dan / atau Rekabentuk Percetakan (221615) 10 Julai 2019 (RABU)
  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di Bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
     
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Sebutharga dan boleh boleh didapati melalui laman sesawang MyCC, www.mycc.gov.my bermula pada 24 Jun 2019 hingga 10 Julai 2019.

Satu sesi taklimat akan diadakan pada:

Tarikh : 26 Jun 2019 (Rabu)
Masa : 11.00 pagi
Tempat : Bilik Sumber Maklumat, Tingkat 15, Menara [email protected]
SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)

Kategori Teknikal dan Kategori Kewangan hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan ”Kategori Teknikal” dan ”Kategori Kewangan” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Bahagian Khidmat Pengurusan, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Level 15 Menara [email protected], No. 7, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50623 Kuala Lumpur.

“Kategori Teknikal” dan “Kategori Kewangan” hendaklah disekalikan dalam sampul bersaiz besar berlakri (sealed) ke dalam Peti Sebut Harga di Unit Perolehan, MyCC seperti alamat di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 10 Julai 2019. Dokumen Tawaran Sebut Harga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

 


 

Pelawaan ini adalah terbuka kepada firma perunding yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah kod bidang seperti di bawah untuk mengambil bahagian di dalam pelawaan berikut:-

No.Rujukan Butir-Butir Pelawaan Kod Bidang Tarikh Tutup Syarat Utama Pelawaan

MyCC (PP) Bil. 1/2019- TTB

(Slaid Rujukan)

KAJIAN SEMULA PASARAN DI BAWAH AKTA PERSAINGAN 2010 UNTUK SEKTOR PERKHIDMATAN DI MALAYSIA

MARKET REVIEW UNDER THE COMPETITION ACT 2010 FOR SERVICE SECTOR IN MALAYSIA

Perkhidmatan Perunding Bukan Fizikal seperti berikut:

240400: Pengurusan Ekonomi; atau

240500: Pengurusan Sosio-Ekonomi; atau

240600: Pengurusan Pemasaran dan Penyelidikan; atau

340103: Kajian Ekonomi; atau

340105: Kajian Pemasaran dan Penyelidikan; atau

340901: Kajian Perundangan

8 Julai 2019 (ISNIN)
  1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di Bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
     
  2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah

Syarat-syarat, Arahan dan Maklumat lanjut mengenai pelawaan ini adalah dijelaskan di dalam Dokumen Pelawaan dan boleh didapati melalui laman sesawang MyCC, www.mycc.gov.my bermula pada 12 Jun 2019 hingga 8 Julai 2019.

Satu sesi taklimat akan diadakan pada:

Tarikh : 14 Jun 2019 (Jumaat)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Bilik Sumber Maklumat, Tingkat 15, Menara [email protected]
SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berasingan yang berlakri dan ditandakan ”Cadangan Teknikal” dan ”Cadangan Kos” di sebelah kiri setiap sampul surat berkenaan dan dialamatkan kepada Bahagian Khidmat Pengurusan, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) Level 15 Menara [email protected], No. 7, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50623 Kuala Lumpur.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Unit Perolehan, MyCC seperti alamat di atas tidak lewat daripada jam 12.00 tengah hari pada 8 Julai 2019. Dokumen Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan