No Tajuk Kod Bidang Tarikh Terbitan Tarikh Tutup Keputusan Sebutharga Harga Tawaran (RM)
SEBUTHARGA MyCC(S) BIL.1/2018 PERKHIDMATAN REKABENTUK DAN PERCETAKAN LAPORAN TAHUNAN 2017 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)

-

-

- Salz-Terachi Design Sdn Bhd

-

MyCC (TTB) Bil.1/2018 MARKET REVIEW ON COMPETITION IN FOOD SECTOR IN MALAYSIA FOR THE MALAYSIA COMPETITION COMMISION (MyCC)

-

-

- IPSOS BUSINESS CONSULTING

-