RFQ / Tender

Sebut Harga MyCC (S) Bil.7/2024
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 221001: Pembersihan Bangunan dan Pejabat
Sebut Harga Bagi Meroboh, Membuat, Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Jenis Meja Kerja (Workstations) Di Pejabat Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL: 6/2024
Publication Date
Closing Date
Date & Time
12 Jun 2024 (Rabu), 10.30 pagi
Field
  1. i) Kod Bidang: 020101 Perabot, Peralatan Pejabat, Hiasan Dalaman dan Domestik/Perabot, Kelengkapan dan aksesori/Perabot, Perabot Makmal dan Kelengkapan Berasaskan Kayu/Rotan/Fabrik/Logam/Plastik
  2. ii) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan (MOF) & SSM
  3. iii) Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera
SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT UNTUK PEJABAT SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL.5/2024
Publication Date
Closing Date
Field
  1. i. 020101 : Perabot, Perabot Makmal dan Kelengkapan Berasaskan Kayu/Rotan/Fabrik/Logam/Plastik (Workstations); dan/atau
  2. ii. 020199 : Pembuat
Sebut Harga bagi Perolehan Perkhidmatan Sewaan Komputer Riba untuk Suruhanjaya Persaingan Malaysia
SEBUT HARGA MyCC(S) BIL. 4/2024
Publication Date
Closing Date
Field
  1. 210109 : Hardware and Software leasing/renting
KEPUTUSAN PELUPUSAN ASET ALIH MyCC (P) Bil.1/2024
MyCC (P) BIL.1_2024
Publication Date