Career Opportunities

Permohonan daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan / sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan / Perkhidmatan Awam Negeri / Badan Berkanun / Pihak Berkuasa Tempatan adalah dipelawa untuk mengisi jawatan di Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) secara TETAP / KONTRAK seperti berikut:

Position
Division
Pengarah, Gred E54
Bahagian Perancangan Strategik & Hubungan Antarabangsa
Ketua Bahagian, Gred E48
Legal Division
Ketua Bahagian, Gred E48
Communications and Advocacy Division
Ketua Penolong Pengarah Gred E48
Investigation and Enforcement Division
Pegawai Ehwal Ekonomi, Gred44
Business & Economics Division
Pembantu Tadbir, Gred N19
Management Services Division
Pembantu Operasi, Gred N11
Management Services Division

How To Apply

For further details, interested candidates may download and complete the Job Application Form obtainable from the MyCC website at www.mycc.gov.my. Please forward a detailed resume outlining career, job application form with a passport-sized photograph and email to [email protected]  or posted to the address below:

SYARAT – SYARAT UMUM

  1. Warganegara Malaysia;
  2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
  3. Memiliki kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan.

Interested candidates may download and complete the Job Application Form. Please forward a detailed resume outlining career, job application form along with a passport-sized photograph and email to [email protected] or send to the address below:

Malaysia Competition Commision

Level 15, Menara SSM @Sentral,
7 Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral,
50623 Kuala Lumpur, Malaysia.