Peluang Kerjaya

Posisi
Bahagian
Principal Assistant Director, Grade 48
Bahagian Penyiasatan & Penguatkuasaan
Head of Communication and Advocacy, Grade 48
Bahagian Komunikasi dan Advokasi
Principal Assistant Director, Grade E48
Bahagian Perancangan Strategik & Hubungan Antarabangsa
Head of Legal Division, Grade E48
Bahagian Undang - Undang
Assistant Director, Grade E41
Bahagian Penyiasatan & Penguatkuasaan
Administrative Assistant, Grade N19
Bahagian Komunikasi dan Advokasi