RFQ / Tender

Sebut Harga MyCC (S) Bil.1/2019
Closing Date
Field
 1. Media Cetak (222002) dan / atau Rekabentuk Percetakan (221615)
Price Offered Condition
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di Bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah
MyCC (PP) Bil. 1/2019- TTB
Publication Date
Closing Date
Field
 1. 240400: Pengurusan Ekonomi; atau
 2. 240500: Pengurusan Sosio-Ekonomi; atau
 3. 240600: Pengurusan Pemasaran dan Penyelidikan; atau
 4. 340103: Kajian Ekonomi; atau
 5. 340105: Kajian Pemasaran dan Penyelidikan; atau
 6. 340901: Kajian Perundangan
Price Offered Condition
 1. Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan Berdaftar di Bawah kod bidang yang ditetapkan;dan
 2. Tempoh pendaftaran dengan Kementerian Kewangan masih sah
PERKHIDMATAN REKABENTUK DAN PERCETAKAN LAPORAN TAHUNAN 2017 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)
SEBUTHARGA MyCC(S) BIL.1/2018
Quotation Result
Salz-Terachi Design Sdn Bhd
MARKET REVIEW ON COMPETITION IN FOOD SECTOR IN MALAYSIA FOR THE MALAYSIA COMPETITION COMMISION (MyCC)
MyCC (TTB) Bil.1/2018
Quotation Result
IPSOS BUSINESS CONSULTING
Perolehan Perkhidmatan Pakar Rundingan Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Farmaseutikal Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 1/2017
Publication Date
Quotation Result
Third World Network Berhad
Price Offered (RM)
317,407.00