Menjadi pihak berkuasa yang menerajui persaingan di Malaysia

Video Korporat

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 7 OKTOBER 2019 - Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("MyCC") tidak menemui sebarang bukti pelanggaran berhubung dengan

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 3 OCTOBER 2019 – The Malaysia Competition Commission (MyCC) has issued a Proposed Decision against Grab Inc., GrabCar Sdn. Bhd.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 1 OKTOBER 2019 - Jawatankuasa Khas Persaingan ("Jawatankuasa") yang dipengerusikan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia

...+more

Pengumuman

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah menerima aku janji daripada Persatuan Pemandu-Pemandu Pelancong Sabah (STGA) yang mewakili kesemua 477 ahlinya berhubung isu persaingan melibatkan penetapan yuran pemandu pelancong oleh STGA.

...+more
Mengenai Kami
Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.