Menjadi pihak berkuasa yang menerajui persaingan di Malaysia

Video Korporat

Pengumuman

SURUHANJAYA PERSAINGAN MALAYSIA SENTIASA PANTAU INDUSTRI SIMEN
Berikutan isu terkini berkaitan pengumuman kenaikan harga simen, Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("Suruhanjaya") akan menumpukan perhatian dan usaha untuk memantau industri simen secara konsisten bagi menyokong inisiatif Kerajaan dalam melindungi pengguna. "Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) telah mengadakan pertemuan dengan pemain-pemain industri simen semalam. Kami sedang bekerjasama rapat dengan Kementerian untuk memberikan input kami dan akan menilai perkara ini di bawah peruntukan Akta Persaingan 2010 jika perlu," kata Iskandar Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya.
Mengenai Kami
Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.