Pengumuman

KUALA LUMPUR, 23 JUN 2022 – Persidangan Undang-undang Persaingan Malaysia kali ke-3 tahun 2022 bertemakan “Ekonomi Digital, Penggabungan dan Tipuan Bida telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia,

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 22 JUN 2022 – Mandat utama Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) adalah untuk menyokong usaha Kerajaan dalam mempertingkatkan proses perolehan dengan memerangi amalan antipersaingan seperti aktiviti tipuan bida.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 MEI 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah melancarkan sesi rundingan awam dalam talian sebagai sebahagian daripada..
Klik untuk mendaftar

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 APRIL 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah memulakan proses pindaan Akta Persaingan 2010...

Klik di sini untuk mendaftar

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.