Penafian

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini hanya untuk tujuan maklumat umum sahaja. Maklumat ini disediakan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) dan sementara MyCC berusaha untuk menyimpan maklumat terkini dan betul, MyCC tidak membuat sebarang representasi atau jaminan apa-apa jenis, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan berkenaan dengan laman web atau maklumat, atau grafik berkaitan yang terkandung di laman web untuk tujuan apa pun. Oleh itu, apa-apa ketergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah dengan risiko anda sendiri.

Dalam apa jua keadaan, MyCC tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian tidak langsung atau berbangkit atau kerosakan, atau apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan ini laman web.

Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web sentiasa ada dan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, MyCC tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas, laman web yang sementara tidak tersedia disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.