Keputusan Cadangan di bawah Seksyen 36 Akta Persaingan 2010

Tarikh Status Tajuk Status
16 - 17 Oktober 2017 Keputusan Cadangan di bawah Seksyen 36 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran Seksyen 4 (2) (a) Akta Persaingan 2010 oleh Persatuan Insurans Am Malaysia dan 22 orang ahli. Cadangan keputusan telah di keluarkan dan Representasi Lisan : 19-21 Februari 2019
10 Julai 2018 Keputusan Cadangan di bawah Seksyen 36 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran Seksyen 4 (2) (c) Akta Persaingan 2010 oleh Dagang Net Technologies Sdn Bhd (“Dagang Net”). Cadangan Keputusan dikeluarkan

Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010

Tarikh Status Tajuk Status
30 Januari 2015

Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – 24 Pengeluar Ais

Keputusan dikeluarkan
12 Februari 2015 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Pangsapuri Perdana Keputusan dikeluarkan
12 Februari 2015 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – 15 Anggota Persatuan Bakeri dan Manisan Sibu Keputusan dikeluarkan
16 April 2015 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Ahli Persatuan Restoran Sarawak April 2015 Keputusan dikeluarkan
4 Jun 2015 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – My Egg Consortium Sdn. Bhd. Keputusan dikeluarkan
26 Oktober 2015 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Persekutuan Pertubuhan Penjual Alat Tulis dan Buku Malaysia (PPPABM)  Keputusan dikeluarkan
15 April 2016 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Megasteel Keputusan dikeluarkan
7 February 2017 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Kayu Getah Keputusan dikeluarkan
7 February 2017 Dapatan Tiada Pelanggaran di bawah Seksyen 39 Akta Persaingan 2010 – Pembuat Stok Label Keputusan dikeluarkan

Dapatan Pelanggaran dibawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 

Tarikh Status Tajuk Status
6 Disember 2012 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – Pelanggaran Seksyen 4(2)(a) Akta Persaingan 2010 oleh Persatuan Floriculturist Cameron Highlands(CHFA) Cadangan Keputusan dikeluarkan
31 Mac 2014 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – Pelanggaran Seksyen 4(2)(b) Akta Persaingan 2010 oleh Malaysian Airline System Berhad, AirAsia Berhad dan AirAsia X Sdn.Bhd. Cadangan Keputusan dikeluarkan
30 Januari 2015 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – 24 Pengeluar Ais Cadangan Keputusann dikeluarkan
12 Februari 2015 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 – 15 Anggota Persatuan Bakeri dan Manisan Sibu Cadangan Keputusan dikeluarkan
1 Jun 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran Seksyen 4 (1) dan Seksyen 4 (2) (a) Akta Persaingan 2010 oleh Pengendali Depoh Kontena Cadangan Keputusan dikeluarkan
24 Jun 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 - My E.G. Services Berhad. Cadangan Keputusan dikeluarkan
26 Oktober 2018 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 -  Pelanggaran Seksyen 4(2)(a) Akta Persaingan oleh 7  Pusat Tuisyen Dan Pusat Penjagaan Harian Keputusan dikeluarkan

Keputusan Tribunal Rayuan Persaingan

Tarikh Status Tajuk Status
25 Julai 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran di bawah Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 oleh My E.G. Services Bhd & My E.G. Commerce Sdn Bhd Keputusan Rayuan dikeluarkan
29 Jun 2016 Dapatan Pelanggaran d bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran di bawah Seksyen 4(2)(a) Akta Persaingan 2010 oleh Prompt Dynamics Sdn Bhd Keputusan Rayuan dikeluarkan
4 Februari 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 - Pelanggaran di bawah Seksyen 4(2)(b) Akta Persaingan 2010 oleh Malaysian Airline System Berhad, AirAsia Berhad dan AirAsia X Sdn.Bhd. Keputusan Rayuan dikeluarkan

Semakan Kehakiman

Tarikh Status Tajuk Status
4 Februari 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 Pelanggaran di bawah Seksyen 4(2)(b) Akta Persaingan 2010 oleh Malaysian Airline System Berhad, AirAsia Berhad dan AirAsia X Sdn.Bhd. Keputusan dikeluarkan
25 Julai 2016 Dapatan Pelanggaran di bawah Seksyen 40 Akta Persaingan 2010 Pelanggaran di bawah Seksyen 10 Akta Persaingan 2010 oleh My E.G. Services Bhd & My E.G. Commerce Sdn Bhd Keputusan telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi 22 Januari 2019