Peluang Kerjaya

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Akta Persaingan dan Akta Suruhanjaya Persaingan di tubuhkan pada 10 Jun 2010 dan mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2012. Akta ini bertujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi negara dengan merangsang dan melindungi proses persaingan di dalam pasaran dan seterusnya melindungi kepentingan pengguna. Untuk menyelia peruntukan di dalam Akta Persaingan 2010, Suruhanjaya Persaingan telah ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 pada 1 April 2011.

 

Fungsi Suruhanjaya

Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 memberi kuasa kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti melaksana dan menguatkuasakan peruntukan-peruntukan di bawah Akta Persaingan 2010, mengeluarkan garis panduan berhubung pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang persaingan, bertindak sebagai penyokong untuk hal-hal berkaitan persaingan; menjalankan kajian am berhubung isu-isu yang berkaitan dengan persaingan dalam ekonomi Malaysia atau sektor-sektor ekonomi tertentu di Malaysia; memaklum dan mendidik orang awam berkenaan cara-cara yang mana persaingan boleh memberi faedah kepada pengguna dan juga ekonomi Malaysia.

MyCC mengalukan calon yang berdedikasi dan komited yang mempunyai integriti dan sifat profesional yang tinggi untuk sertai kami. Pemohon hendaklah WARGANEGARA MALAYSIA dan jawatan yang ditawarkan adalah KONTRAK:

Cara Memohon

Untuk maklumat lanjut , calon-calon yang berminat boleh memuat turun dan melengkapkan Borang Permohonan Jawatan diperolehi dari laman web MyCC di www.mycc.gov.my. Sila hantar resume terperinci yang menggariskan kerjaya, borang permohonan kerja dengan gambar berukuran pasport dan e-mel kepada [email protected] atau diposkan ke alamat di bawah:

Malaysia Competition Commision

Level 15, Menara SSM @Sentral,
7 Jalan Stesen Sentral 5,
Kuala Lumpur Sentral,
50623 Kuala Lumpur, Malaysia.