Polisi Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi utama termasuk perisian penyulitan digunakan untuk melindungi sebarang data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan yang ketat dijaga untuk mencegah akses yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Penyimpanan
Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi dijamin dan disimpan dengan teknologi keselamatan yang sesuai.