Membuat Aduan

MEMBUAT ADUAN

Aduan di Bawah Bidang Kuasa MyCC Aduan Bukan di Bawah Bidang Kuasa MyCC

Aduan di Bawah Bidang Kuasa MyCC

Perjanjian yang dianggap anti persaingan

Sebarang perjanjian, sama ada mendatar ataupun menegak, yang mempunyai matlamat atau kesan menghalang, menyekat atau mengganggu persaingan secara signifikan.

Contoh: Menetapkan Harga, Berkongsi Pasaran, Melakukan Tipuan Bida, Membataskan Pengeluaran.

Penyalahgunaan Kedudukan Dominan

Perusahaan adalah dilarang dengan sendirian ataupun secara kolektif bersama-sama perusahaan lain, terlibat dalam perlakuan yang berupa penyalahgunaan kedudukan dominan.

Contoh: Diskriminasi Harga, Berkelakuan Seakan Pemangsa, Enggan untuk Membekalkan, Jualan Terikat, Membeli Barangan atau Sumber yangTerhad.

Aduan Bukan di Bawah Bidang Kuasa MyCC

- Telekomunikasi / Perkhidmatan Pos atau Kurier
Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia

Tekan Disini

- Tuntutan bagi pembelian barang dan perkhidmatan
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia

Tekan Disini

- Isu Kepenggunaan
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

Tekan Disini

- Isu Penerbangan Awam / Tiket Penerbangan
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia

Tekan Disini

- Sektor Tenaga / Industri Pembekalan Elektrik dan Gas Berpaip
Suruhanjaya Tenaga

Tekan Disini