Anggota Suruhanjaya

En. Wan Mohd Rosdi bin Wan Dolah
Penasihat Digital, Perlis

Wan Mohd Rosdi bin Wan Dolah berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains (Komputer) dari UKM pada tahun 1988 dan sijil Kejuruteraan Komputer dari CICC Jepun pada tahun 1989. Beliau juga menamatkan Program Pengurusan Eksekutif di Pusat Pertukaran Sumber Pasifik, JICA, Jepun pada tahun 1999 .

Wan Mohd Rosdi pernah memegang beberapa jawatan kanan dalam kerajaan Malaysia, termasuk Ketua Penasihat ICT Sektor Awam, Pejabat Perdana Menteri, dan Pengarah Bahagian eKL di Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU).

Berdasarkan pengalaman hampir 45 tahun, beliau kini memegang jawatan sebagai Penasihat Digital Perlis. Beliau telah memainkan peranan sebagai penasihat untuk beberapa projek seperti Pelan Pendigitalan Perlis, Pelan Pencegahan Rasuah Pentadbiran Negeri Perlis, dan Pelan Kebangkitan Perlis Pasca COVID-19.