Borang Keahlian REACT

  • REACT adalah sebuah kumpulan yang diwujudkan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) yang bertujuan untuk menggalakkan pemahaman berkaitan Akta Persaingan 2010 oleh semua pihak berkepentingan.
  • Sila isi semua maklumat yang diperlukan dalam borang ini.
  • Terima kasih kerana meluangkan masa untuk melengkapkan borang ini.
Bahagian A: Maklumat Peribadi
Bahagian B: Pendidikan & Kerjaya
Bahagian C: Perisytiharan

Saya mengesahkan semua maklumat yang dikemukakan di atas adalah benar setakat pengetahuan saya dan dengan ini mengumumkan bahawa saya akan menyokong matlamat MyCC untuk meningkatkan amalan persaingan yang sihat dan adil di Malaysia demi manfaat kepada pengguna dan ekonomi secara keseluruhan.

PENTING - PERLINDUNGAN DATA

MyCC mengumpul dan memproses maklumat berkaitan ahli REACT. Dengan mengisi borang ini, anda telah memberi kebenaran untuk maklumat peribadi di proses oleh Suruhanjaya mengikut peraturan yang dinyatakan di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Suruhanjaya akan memastikan semua maklumat yang disimpan berkaitan diri anda dijaga dengan sangat sulit dan teliti serta tidak akan disalahguna untuk tujuan yang tidak sah.