JEMPUTAN UNTUK MENYERTAI RUNDINGAN AWAM MyCC TERHADAP PINDAAN AKTA PERSAINGAN 2010

KUALA LUMPUR, 26 MEI 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah melancarkan sesi rundingan awam dalam talian sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk pindaan Akta Persaingan 2010, di mana orang ramai dan pihak berkepentingan yang relevan dijemput untuk memberikan pandangan, input dan maklum balas mengenai cadangan pindaan tersebut