MESYUARAT PERTAMA JAWATANKUASA KHAS PERSAINGAN PASCA PANDEMIK

KUALA LUMPUR, 22 SEPTEMBER 2022 – Jawatankuasa Khas Persaingan (“Jawatankuasa Khas”), sebuah inisiatif oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC), telah bersidang pada 20 September 2022 untuk mesyuarat pertamanya tahun ini.