MyCC DAN MCMC MEMPERKUKUH KOLABORASI MENERUSI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN

KUALA LUMPUR, 03 OGOS 2023 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) yang menandakan satu langkah penting ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama antara kedua-dua badan kawal selia. Majlis menandatangani MoU yang berlangsung di Auditorium Azman Hashim, Bangunan AICB di ibu negara ini menunjukkan komitmen tidak berbelah bahagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menangani isu persaingan yang semakin kompleks yang merangkumi bidang kuasa kedua-dua badan kawal selia.