PERSIDANGAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN MALAYSIA KALI KE-3 TAHUN 2022: “EKONOMI DIGITAL, PENGGABUNGAN DAN TIPUAN BIDA”

KUALA LUMPUR, 23 JUN 2022 – Persidangan Undang-undang Persaingan Malaysia kali ke-3 tahun 2022 bertemakan “Ekonomi Digital, Penggabungan dan Tipuan Bida telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia,