MyCC CADANG DENDA 7 PENGUSAHA OPERATOR GUDANG BAGI KEGIATAN KARTEL PENETAPAN HARGA

KUALA LUMPUR, 09 Januari 2020 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah mengeluarkan keputusan cadangan ke atas