PENGAWAL SELIA SEKTOR MENYOKONG JAWATANKUASA KHAS PERSAINGAN

KUALA LUMPUR, 1 OKTOBER 2019 - Jawatankuasa Khas Persaingan ("Jawatankuasa") yang dipengerusikan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia