TIADA PENETAPAN HARGA JUALAN SEMULA BAGI PRODUK COCA-COLA

KUALA LUMPUR, 7 OKTOBER 2019 - Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("MyCC") tidak menemui sebarang bukti pelanggaran berhubung dengan