Piagam Pelanggan

  1. Mesyuarat Suruhanjaya Persaingan Malaysia diadakan sekurang- kurangnya ENAM kali setahun.
  2. Menyemak dan membincangkan isu persaingan dengan pengawal selia sektor.
  3. Melaksanakan program-program advokasi kepada orang awam terutama pengguna, peniaga-peniaga, persatuan-persatuan berkaitan, badan-badan Kerajaan dan pihak - pihak berkepentingan lain bagi mewujudkan kesedaran dan pemahaman terhadap Akta Persaingan 2010 dan peranan Suruhanjaya
  4. Menyediakan laporan tahunan Suruhanjaya setiap tahun.

 

STATISTIK PIAGAM PELANGGAN 2022
 

Elemen Piagam Pelanggan JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC
Mesyuarat Suruhanjaya Persaingan Malaysia diadakan sekurang-kurangnya ENAM (6) kali setahun.                        
Menyemak dan membincangkan isu persaingan dengan pengawal selia sector.                        
Melaksanakan program-program advokasi kepada orang awam terutama pengguna, peniaga-peniaga, persatuan-persatuan berkaitan, badan-badan Kerajaan dan pihak-pihak berkepentingan lain bagi mewujudkan kesedaran dan permahaman terhadap Akta Persaingan 2010 dan peranan Suruhanjaya.                        
Menyediakan laporan tahunan Suruhanjaya setiap tahun.                        

Tiada aktiviti berkaitan untuk bulan ini