Sebutharga / Tender

PERKHIDMATAN REKABENTUK DAN PERCETAKAN LAPORAN TAHUNAN 2017 BAGI SURUHANJAYA PERSAINGAN (MyCC)
SEBUTHARGA MyCC(S) BIL.1/2018
Keputusan Sebutharga
Salz-Terachi Design Sdn Bhd
MARKET REVIEW ON COMPETITION IN FOOD SECTOR IN MALAYSIA FOR THE MALAYSIA COMPETITION COMMISION (MyCC)
MyCC (TTB) Bil.1/2018
Keputusan Sebutharga
IPSOS BUSINESS CONSULTING
Perolehan Perkhidmatan Pakar Rundingan Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Farmaseutikal Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 1/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Third World Network Berhad
Harga Tawaran (RM)
317,407.00
Perolehan Perkhidmatan Pakar Perunding Secara Rundingan Terus Untuk Menjalankan Kajian Pasaran Sektor Pembinaan Bagi Pihak Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)
MyCC(RT) Bil. 2/2017
Tarikh Terbitan
Keputusan Sebutharga
Ipsos Business Consulting
Harga Tawaran (RM)
494,267.40
Sebutharga Perkhidmatan Merekabentuk, Membangun Dan Menguji Perisian Pembelajaran (Audio / Video) Program Pematuhan Persaingan Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS)
Sebutharga MyCC(S) Bil. 1/2016
Tarikh Terbitan
Tarikh Tutup
Keputusan Sebutharga
Dibatalkan