Menjadi pihak berkuasa yang menerajui persaingan di Malaysia

Video Korporat

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 09 Januari 2020 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah mengeluarkan keputusan cadangan ke atas

...+more

Pengumuman

PUTRAJAYA, 9 DISEMBER 2019 - Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 7 OKTOBER 2019 - Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("MyCC") tidak menemui sebarang bukti pelanggaran berhubung dengan

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 3 OCTOBER 2019 – The Malaysia Competition Commission (MyCC) has issued a Proposed Decision against Grab Inc., GrabCar Sdn. Bhd.

...+more
Mengenai Kami
Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.

Acara/Aktiviti

Program Akan Datang