Pengumuman

KUALA LUMPUR, 21 JUN 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) menjemput orang ramai serta pihak berkepentingan untuk mengambil bahagian dalam sesi rundingan awam bagi Kajian Semula Pasaran Sektor Pengangkutan di Malaysia.

...+more

Pengumuman

Uzbekistan is still living transition period to shift from centrally planned economy legacy to a full-fledged market economy.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 FEBRUARI 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah membuat keputusan mengenakan denda berjumlah RM10.3 juta ke atas Dagang Net Technologies Sdn Bhd (Dagang Net) kerana telah menyalahgunakan kedudukan dominannya melalui perjanjian secara eksklusif.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 9 FEBRUARY 2021 – Following successful placements of competition law officials in various competition authorities, the Japan International Cooperation Agency (“JICA”) has now placed a senior competition law official within the Malaysia Competition Commission (“MyCC”).

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.