Pengumuman

KUALA LUMPUR, 9 OGOS 2021 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) mengenakan penalti kewangan berjumlah bermula dari RM26,363.03 sehingga RM336,369.13 terhadap tujuh (7) pengusaha operator gudang.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 26 JULAI 2021 – Berikutan rintihan masyarakat baru-baru ini mengenai kualiti perkhidmatan, pengenaan caj komisen yang tinggi dan harga makanan dan minuman yang dikenakan oleh syarikat penghantaran makanan di atas platform tertentu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia ("MyCC") telah dan sedang aktif mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai perkara-perkara berkenaan.

...+more

Pengumuman

JAKARTA, 24 June 2021 - The 9th ASEAN Competition Conference (ACC) will be held from 1-2 December in Hanoi, Viet Nam with the theme “Safeguarding competition - A post pandemic response of ASEAN competition authorities.”

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 28 JUNE 2021 – The MyCC’s office will be closed effectively from 29th of June 2021 until further notice; subject to the announcement made by the government on the continuation of a total lockdown.

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.