Pengumuman

KUALA LUMPUR, 21 OKTOBER 2022 – Pada 19 Oktober 2022, Suruhanjaya Persaingan Malaysia (“MyCC”) telah mengadakan perjumpaan bersama Shopee Mobile Malaysia Sdn Bhd (“Shopee”) berikutan peningkatan ketidakpuasaan hati orang ramai terhadap amalan tertentu Shopee.

...+more

Pengumuman

At the 54th ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting, the Economic Ministers Launched the Negotiations for the ASEAN Framework Agreement on Competition (AFAC)

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 22 SEPTEMBER 2022 – Jawatankuasa Khas Persaingan (“Jawatankuasa Khas”), sebuah inisiatif oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC), telah bersidang pada 20 September 2022 untuk mesyuarat pertamanya tahun ini.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 23 OGOS 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) telah menerbitkan syornya mengenai cadangan pembaharuan pengecualian blok untuk perjanjian perkongsian vesel (VSA) berkenaan perkhidmatan pelayaran tetap, yang telah tamat pada 6 Julai 2022.

...+more

Pengumuman

KUALA LUMPUR, 5 OGOS 2022 – Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) hari ini telah mengeluarkan Keputusan Cadangan terhadap lima (5) perusahaan kerana telah melanggar seksyen 4 Akta Persaingan 2010 (Akta 712) seperti berikut

...+more

Mengenai Kami

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC)

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MyCC) ditubuhkan pada 1 April 2011 dan ditugaskan untuk menguatkuasakan Akta Persaingan 2010 (AP 2010). Fungsi utamanya adalah untuk melindungi proses persaingan dalam pasaran komersial demi kebaikan perniagaan dan pengguna serta ekonomi secara keseluruhan.